O nas

Jeżeli szukasz ciszy i spokoju oraz miejsca do wypoczynku w lesie, tuż przy plaży, zapraszamy do Ośrodka „LEŚNIK” w Orzechowie Morskim!
Tutaj słychać śpiew ptaków i szum morza. Tutaj Twoje dziecko ma szanse na poznanie nowych, prawdziwych, "podwórkowych" przyjaciół zamiast spędzać czas w wirtualnej rzeczywistości. Tu poprawi się Wasza odporność na infekcje górnych dróg oddechowych.
Jeżeli, zapragniesz wielkomiejskiego życia wystarczy 10 - minut jazdy samochodem lub 20-30 minut spaceru plażą i jesteś na najpiękniejszej w Polsce promenadzie nadmorskiej w Ustce!

Ośrodek położony jest w odległości 7 km na wschód od Ustki, w odległości 150 m od morza. Lokalizacja obiektu zapewnia miłośnikom aktywnego wypoczynku dostępność do ciekawych szlaków pieszych i rowerowych. Urozmaicona, bardzo ciekawa linia brzegowa, to raj dla fotografików i miłośników czynnego wypoczynku. To również świetne miejsce do plażowania.

Jesteśmy obiektem monitorowanym, z bezpłatnym parkingiem samochodowym dla naszych Gości. Dysponujemy również: kortem do tenisa ziemnego, placem rekreacyjnym z możliwością organizowania grilla i ogniska, placem zabaw dla dzieci, wypożyczalnią rowerów, siłownią zewnętrzną - outdoor fitness, kawiarnią. Dodatkową atrakcją, w sezonie letnim, jest sala zabaw dla dzieci. Na terenie ośrodka znajduje się Kącik edukacji przyrodniczo-leśnej, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie położona jest leśna ścieżka dydaktyczna "Orzechowska wydma" z wieżą widokową (49m).

W odległości 20 km od Orzechowa rozpoczyna się Słowiński Park Narodowy z siedzibą i Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie To własnie tutaj są słynne ruchome wydmy, obszary koncentracji ptaków oraz Skansen Słowińców w Klukach. W niewielkiej odległości od ośrodka znajduje się stadnina koni. Wypoczywając u nas można skorzystać z wielu innych atrakcji turystycznych regionu: aquaparków, basenów, morskich wypraw wędkarskich, morskich rejsów statkami turystycznymi. Można zwiedzić wystawy w Muzeum Pomorza Środkowego oraz w Klukach i Swołowie (gdzie, w skansenach, podczas lata odbywa się wiele imprez dla rodzin z dziećmi) czy wystawę Bunkry Blüchera w Ustce.

powrót do góry

Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZAWARCIE UMOWY
1.Stronami umowy są:
- Klient
- Organizator – Nadleśnictwo Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka, NIP 839-001-18-07, REGON 770528271
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Leśnik” w Orzechowie.
2. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji (telefonicznie, e-mail, pocztą) Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej.
3. Organizator na podstawie złożonej rezerwacji (tel., e-mail, pocztą) potwierdza pisemnie złożoną deklarację uczestnictwa Klienta, przesyłając potwierdzenie rezerwacji.
Organizator w potwierdzeniu rezerwacji określa jednocześnie następujące dane:
- rodzaj pokoju / domku,
- termin pobytu,
- wysokość zadatku oraz wysokość pozostałej kwoty do zapłaty za usługę,
- termin wpłaty ww. kwot.
4. Potwierdzeniem przyjęcia przez Klienta warunków umowy jest dokonanie wpłaty zadatku.
5. Wszystkie dane osobowe podane przez klienta zostaną wykorzystane w celu realizacji umowy i zobowiązań z tym związanych przez Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Leśnik” Nadleśnictwa Ustka. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).
6. Klient ma obowiązek poinformować organizatora o zmianie danych, które mają istotny wpływ na zmianę wartości usługi na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązany jest zapłacić kwotę ustaloną w potwierdzeniu rezerwacji:
- zadatek w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia,
- pozostałą kwotę należy uregulować przelewem nie później niż na 3 dni przed przyjazdem lub dokonać płatności na miejscu w dniu przyjazdu (gotówką lub kartą płatniczą).
2. Powyższe kwoty należy wpłacić na konto: Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka nr konta: 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550
3. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta z pobytu (odstąpienie od umowy).
4. W dniu przyjazdu zostanie pobrana opłata uzdrowiskowa – ustalona przez Urząd Gminy Ustka – płatna gotówką.
5. Organizator jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i za świadczone usługi wystawia paragony fiskalne (osobie fizycznej) oraz faktury VAT (osobie prawnej). Jednocześnie organizator informuje o możliwości otrzymania faktury VAT przez osobę fizyczną. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest wcześniejszy zwrot paragonu fiskalnego w terminie do 90 dni od daty wystawienia paragonu.

III. UDZIELANIE RABATÓW.
Organizator udziela rabatu na usługi wczasowe (nocleg + śniadanie):
- dla pracowników Lasów Państwowych – 5%,
- dla gości stałych, którzy korzystali z usług Ośrodka w latach 2000 - 2015 – 5%.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W POBYCIE
1. Rezygnacja z pobytu przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej, za datę rezygnacji uznaję się datę wpływu do biura organizatora.
2. Jeżeli klient rezygnuje z pobytu zostanie zatrzymany wpłacony zadatek zgodnie z art. 394 KC (niezależnie od przyczyn).
3. Jeżeli klient rezygnuje w trakcie trwania pobytu:
a. oferty specjalnej – organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty za usługę,
b. oferty wczasowej – organizator dokona zwrotu za nie wykorzystane wyżywienie (obiad, kolacja). Zatrzyma wpłaconą kwotę za wykupione doby hotelowe (nocleg + śniadanie) za cały pobyt.
4. Klient może przenieść swoje uprawniania wynikające z zawartej umowy na osobę spełniającą warunki do udziału w pobycie, jeśli ta osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.
5. Organizator może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Klienta odstąpić od obciążenia kwotami określonymi w art. IV ust. 3. w przypadkach odstąpienia od umowy spowodowanego siłą wyższą.
6. Organizator zobowiązuje się do dokonania zwrotu kwot w terminie 21 dni od dnia rozpatrzenia i uznania rezygnacji.
V. REKLAMACJE.
1. Klient ma prawo złożyć reklamacje zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2268).
2. Klient o ewentualnych uchybieniach w wykonaniu umowy musi złożyć reklamacje w formie pisemnej w czasie trwania pobytu w biurze organizatora.

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego
„Leśnik” Nadleśnictwa Ustka w Orzechowie

1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego ośrodka oraz ich mienia. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych ośrodka, wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie ww. ośrodka.
2. Pomieszczenia mieszkalne w ośrodku wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17.00, a kończy się o 10.00. W cenę wynajmowanego pokoju wliczone jest śniadanie.
3. Najemca pokoju zwany dalej „gościem ośrodka” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10.00 do 17.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt – za zgodą recepcji.
4. Ośrodek umożliwia za dodatkową opłatą wykupienie wyżywienia (obiad, kolacja). Zamówienie posiłków odbywa się w recepcji ośrodka: obiadu – najpóźniej do godz. 10.00, kolacji – najpóźniej do godz. 15.00.
Po ww. godzinach ośrodek może odmówić sprzedaży posiłku.
5. Ośrodek umożliwia wykupienie wyżywienia w abonamencie tj. wykupienie obiadu, kolacji na cały okres pobytu po obniżonej cenie. Wykupienie abonamentu musi nastąpić najpóźniej do godz. 10.00 dnia następnego od rozpoczęcia pobytu.
6. Istnieje możliwość pobytu dodatkowej osoby w pokoju lub domku za dopłatą tzw. „wspólne spanie”. Dodatkowa osoba korzysta z noclegu wspólnie z inną osobą pełno płatną z jednego łóżka znajdującego się na wyposażeniu pomieszczenia mieszkalnego. W ramach dopłaty Gość otrzymuje dodatkową poduszkę oraz ręcznik. W ramach usługi wczasowej Gość korzysta z wyżywienia – śniadanie. Natomiast w cenie usługi – oferty specjalnej – klientowi przysługuje całodzienne wyżywienie (3 posiłki).
7. Ośrodek obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników, co siedem dni lub na życzenie gościa.
8. Ośrodek obowiązany jest: do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa ośrodka następujących usług: budzenie o określonej godzinie, przyjmowanie bagażu na przechowanie.
9. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone do recepcji Ośrodka.
10. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, bez zgody Kierownika Ośrodka.
11. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Goście ośrodka zakłócający ciszę nocną lub będący pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających mogą zostać poproszeni o opuszczenie ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat za pobyt.
12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach ośrodka nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników, żelazek. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.
13. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających, oraz zwierząt przywiezionych do ośrodka (art. 415 k. c.). Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do gościa. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że znajdujący na terenie ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym.
15. Przedmioty pozostawione przez gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjne likwidowane.
16. Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania w pomieszczeniach (trzy domki) ze zwierzęciem. Do ośrodka nie wolno przywozić psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr. 77 poz. 687) oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach rekreacyjnych na terenie ośrodka, w szczególności nie wolno wprowadzać zwierzęcia do restauracji. W czasie poruszania się gościa ośrodka po terenie ośrodka ze zwierzęciem, winno być ono prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu.
17. Na wyposażeniu pokoi znajduje się (sprzęt plażowy): parawan i koc plażowy, który można wynosić na plażę. Zabrania się wynoszenia z pokoi na plażę ręczników, które są własnością Ośrodka.
18. Przechowywać rowery na terenie ośrodka należy w miejscu wyznaczonym przez pracownika recepcji, nie dozwolone jest przechowywanie w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych (korytarze).
19. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach użytku publicznego na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529 z późn. zm.). Za złamanie zakazu palenia tytoniu Gość Ośrodka zostanie obciążony kwotą w wysokości 250 zł, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.
Regulamin sporządzono na podstawie Dziennika Ustaw z 2006 nr 22 poz. 169.
Kierownictwo Ośrodka

powrót do góry

Ośrodek przyjazny dla rodziny

Z myślą o naszych najmłodszych Gościach przystosowaliśmy Ośrodek do obsługi rodzin z dziećmi.Teren ośrodka jest w całości ogrodzony z automatycznie zamykaną bramą wjazdową.
Nasza recepcja posiada:
- Aktualne telefony do najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, pediatry, ginekologa oraz pielęgniarki, aktualny kontakt do najbliższej apteki.
Nasz Ośrodek posiada:
- salę zabaw, w której w godzinach od 10:00 do 18:00 mogą przebywać
dzieci wraz z rodzicami,
- sala gastronomiczna wyposażona jest w krzesełka dla dzieci,
- wypożyczalnia rowerów oferuje 4 rowerki dla dzieci, oraz foteliki dla najmłodszych przy rowerach dla dorosłych.

powrót do góry

 
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01