O nas

Jeżeli szukasz ciszy i spokoju oraz miejsca do wypoczynku w lesie, tuż przy plaży, zapraszamy do Ośrodka „LEŚNIK” w Orzechowie Morskim!
Tutaj słychać śpiew ptaków i szum morza. Tutaj Twoje dziecko ma szanse na poznanie nowych, prawdziwych, "podwórkowych" przyjaciół zamiast spędzać czas w wirtualnej rzeczywistości. Tu poprawi się Wasza odporność na infekcje górnych dróg oddechowych.
Jeżeli, zapragniesz wielkomiejskiego życia wystarczy 10 - minut jazdy samochodem lub 20-30 minut spaceru plażą i jesteś na najpiękniejszej w Polsce promenadzie nadmorskiej w Ustce!

Ośrodek położony jest w odległości 7 km na wschód od Ustki, w odległości 150 m od morza. Lokalizacja obiektu zapewnia miłośnikom aktywnego wypoczynku dostępność do ciekawych szlaków pieszych i rowerowych. Urozmaicona, bardzo ciekawa linia brzegowa, to raj dla fotografików i miłośników czynnego wypoczynku. To również świetne miejsce do plażowania.

Jesteśmy obiektem monitorowanym, z bezpłatnym parkingiem samochodowym dla naszych Gości. Dysponujemy również: kortem do tenisa ziemnego, placem rekreacyjnym z możliwością organizowania grilla i ogniska, placem zabaw dla dzieci, wypożyczalnią rowerów, siłownią zewnętrzną - outdoor fitness, kawiarnią. Dodatkową atrakcją, w sezonie letnim, jest sala zabaw dla dzieci. Na terenie ośrodka znajduje się Kącik edukacji przyrodniczo-leśnej, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie położona jest leśna ścieżka dydaktyczna "Orzechowska wydma" z wieżą widokową (49m).

W odległości 20 km od Orzechowa rozpoczyna się Słowiński Park Narodowy z siedzibą i Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie To własnie tutaj są słynne ruchome wydmy, obszary koncentracji ptaków oraz Skansen Słowińców w Klukach. W niewielkiej odległości od ośrodka znajduje się stadnina koni. Wypoczywając u nas można skorzystać z wielu innych atrakcji turystycznych regionu: aquaparków, basenów, morskich wypraw wędkarskich, morskich rejsów statkami turystycznymi. Można zwiedzić wystawy w Muzeum Pomorza Środkowego oraz w Klukach i Swołowie (gdzie, w skansenach, podczas lata odbywa się wiele imprez dla rodzin z dziećmi) czy wystawę Bunkry Blüchera w Ustce.

powrót do góry

Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OSW LEŚNIK
I. PRZYJĘCIE REZERWACJI PRZEZ OŚRODEK.
1. Rezerwacja pobytu może być dokonana telefonicznie, e-mail, pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem strony internetowej www.orzechowo-morskie.pl
2. Stronami umowy są:
• Gość ośrodka (dalej zwany Gościem) – jest to osoba dokonująca rezerwacji, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zadatku oraz pełnej kwoty ceny pobytu, za wszystkie osoby zgłoszone w umowie rezerwacji wczasów. Jest też odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o szczegółach pobytu w Ośrodku. Osoba dokonująca rezerwacji musi posiadać ukończone 18 lat.
• Organizator – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka, NIP 839-001-18-07, REGON 770528271, adres e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl reprezentowanym przez: Roberta Wiatraka - kierownika Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik”, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez: Jarosława Wilkosa Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustka.
3. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji, Gość składa Organizatorowi wolę zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych (noclegowej, gastronomicznej).
4. Organizator w oparciu o otrzymane dane, potwierdza pisemnie złożoną przez Gościa deklarację skorzystania z usług Ośrodka, przesyłając umowę rezerwacji wczasów w której określa:
• dane osoby dokonującej rezerwacji,
• miejsce pobytu,
• termin pobytu,
• rodzaj pokoju / domku,
• ilość osób korzystających z usługi,
• ilość noclegów,
• wyżywienie (świadczenie rozpoczynające i kończące pobyt),
• wartość pełnej usługi, wysokość zadatku oraz wysokość pozostałej kwoty do zapłaty za usługę,
• terminy wpłat ww. kwot.
5. Akceptacją umowy rezerwacji wczasów przez Gościa jest dokonanie wpłaty zadatku lub całości należności na konto Organizatora. Dokonując ww. wpłat Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z usług świadczonych przez OSW Leśnik.
6. Gość ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie danych, które mają istotny wpływ na zmianę wartości usługi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Gość zobowiązany jest wpłacić należności zgodnie z umową rezerwacji wczasów:
• zadatek w terminie 14 dni od daty wystawienia umowy;
• pozostałą należność, należy uregulować przelewem nie później niż na 14 dni przed przyjazdem lub dokonać płatności na miejscu w dniu przyjazdu kartą płatniczą.
Gość dokonując zapłaty przelewem w tytule przelewu obowiązkowo wpisuje numer rezerwacji.
2. Przedpłaty za pobyt, należy dokonać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:
Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka;
Bank BGŻ BNP PARIBAS
Dla płatności krajowych:
Nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550
Dla płatności zagranicznych:
Nr rachunku: IBAN PL83 2030 0045 1110 0000 0092 8550
SWIFT/BIC – PPABPLPK
3. Niedotrzymanie terminu wpłaty zadatku, oznacza rezygnację Gościa z pobytu (odstąpienie od umowy).
4. Gość ośrodka zobowiązany jest do uiszczenia obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej na rzecz Gminy Ustka. Wysokość opłaty reguluje uchwała Gminy Ustka. Opłata pobierana jest w dniu przyjazdu – płatna gotówką.
5. Organizator jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i za świadczone usługi wystawia paragony fiskalne (osobie fizycznej) oraz faktury VAT (osobie prawnej). Jednocześnie organizator informuje o możliwości otrzymania faktury VAT przez osobę fizyczną. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest wcześniejszy zwrot paragonu fiskalnego w terminie do 90 dni od daty wystawienia paragonu.
III. UDZIELANIE RABATÓW.
1. Organizator udziela rabatu na usługi hotelowe (nocleg + śniadanie):
• dla pracowników Lasów Państwowych – 5%;
• dla Gości stałych, którzy korzystali z usług Ośrodka w przeciągu ostatnich 5 lat – 5%.
2. Rabaty nie sumują się.
3. Organizator na oferty pakietowe m.in. „Rodzinny pakiet 8-dniowy” itp. nie udziela rabatu określonego w ust. III pkt 1.
IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), Nadleśnictwo Ustka z siedzibą ul. Słupska 25, 76-270 Ustka informuje, iż:
1. jest administratorem zbioru danych osobowych Gości ośrodka, zbiór jest przechowywany w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Leśnik” w Orzechowie, 76-270 Ustka;
2. dane osobowe Gości ośrodka przetwarzane będą w celach marketingowych Ośrodka;
3. Gość ośrodka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W POBYCIE
1. Rezygnacja z pobytu przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej, za datę rezygnacji uznaję się datę wpływu do biura Organizatora.
2. Jeżeli Gość, rezygnuje z pobytu przed przyjazdem do Ośrodka, zostanie zatrzymany wpłacony zadatek zgodnie z art. 394 KC (niezależnie od przyczyn).
3. Jeżeli Gość ośrodka, rezygnuje w trakcie trwania pobytu, a korzystał z:
• oferty usług hotelowych – organizator dokona zwrotu za nie wykorzystane wyżywienie (obiad, kolacja). Zatrzyma wpłaconą kwotę za wykupione doby hotelowe (nocleg + śniadanie) za cały pobyt;
• oferty pakietowe – Organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty za usługę.
4. Gość ośrodka może przenieść swoje uprawniania wynikające z zawartej umowy na osobę spełniającą warunki do udziału w pobycie, jeśli ta osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Gość ośrodka jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o takiej zamianie, przed przyjazdem do Ośrodka.
VI. REKLAMACJE.
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Kierownikowi Ośrodka.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.
Kierownictwo Ośrodka

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego
„Leśnik” w Orzechowie

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik” (dalej zwanego Ośrodkiem) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku.
Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Ośrodka: www.orzechowo-morskie.pl
§ 2. DOBA HOTELOWA
1. Jednostką określającą długość pobytu w pokoju jest doba hotelowa.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W cenę wynajmowanego pokoju wliczone jest śniadanie.
3. Prośbę przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych.
4. Przebywanie Gościa w pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika.
5. Gość ośrodka może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10.00 do 17.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt – za zgodą Recepcji.
§ 3. MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania ww. dokumentów, Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
2. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę) bez zgody Recepcji.
3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
§ 4. USŁUGI
1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
2. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Goście ośrodka zakłócający ciszę nocną lub będący pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat za pobyt.
3. Recepcja Ośrodka jest czynna w godzinach od 7.00 do 23.00.
4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłoszenie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
5. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taksówki.
6. Posiłki (śniadanie, kolacja) serwowane są w formie bufetowej przy minimum 15 osobach. Wynoszenie jedzenia z sali konsumpcyjnej wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty za dany posiłek zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Ośrodek umożliwia za dodatkową opłatą wykupienie wyżywienia (obiad, kolacja). Zamówienie posiłków odbywa się w Recepcji Ośrodka: obiadu – najpóźniej do godz. 10.00, kolacji – najpóźniej do godz. 15.00.
Po ww. godzinach Ośrodek może odmówić sprzedaży posiłku.
8. Istnieje możliwość pobytu dodatkowej osoby w pokoju lub domku za dopłatą tzw. „wspólne spanie”. Dodatkowa osoba korzysta z noclegu wspólnie z inną osobą pełnopłatną z jednego łóżka znajdującego się na wyposażeniu pokoju. W ramach dopłaty Gość otrzymuje dodatkową poduszkę oraz ręcznik. W ramach usługi hotelowej Gość korzysta z wyżywienia – śniadanie. Natomiast w cenie pakietu pobytowego Gość ośrodka otrzymuje całodzienne wyżywienie (3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja).
9. Ośrodek prowadzi sprzątanie bieżące pokoi, które odbywa się co dwa dni poza niedzielami i dniami świątecznymi. Ośrodek wymienia bieliznę pościelową i ręczniki, raz na 8 dni pobytu. Na życzenie Gości wymiana może nastąpić częściej, za dopłatą według obowiązującego cennika.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających, oraz zwierząt przywiezionych do Ośrodka (art. 415 KC). Wysokość zwrotu za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
4. W Ośrodku - we wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych - obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Za złamanie zakazu palenia Gość ośrodka zostanie każdorazowo obciążony kwotą w wysokości 250 zł.
5. W związku z zainstalowanym w Ośrodku systemem p. poż, Gość zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
6. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p. poż., Ośrodek naliczy opłatę w wysokości 500 zł. W przypadku, gdy na skutek nieuzasadnionego uruchomienia przez Gościa ww. systemu sygnalizacji p. poż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej, Gość pokrywa wszystkie koszty akcji gaśniczej, które zostaną naliczone przez Straż Pożarną.
7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. kuchenek, grzałek, grzejników, żelazek, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsoli.
8. Każdorazowo Gość opuszczając pokój (ze względów bezpieczeństwa), powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
9. W pokojach Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
10. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Ośrodka tj. ręczniki oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA.
1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone do Recepcji Ośrodka.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że znajdujący na terenie Ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym - bezpłatnym.
4. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjnie likwidowane. Przedmioty takie jak: artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane.
§ 7. REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Kierownikowi Ośrodka.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.
§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE.
1. Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania ze zwierzęciem w wyznaczonych przez Ośrodek domkach, w innych pomieszczeniach sypialnych jest to zabronione. Do Ośrodka nie wolno przywozić psów ras uznanych za agresywne oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz Personelu Ośrodka. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do sali konsumpcyjnej oraz do sal ćwiczeń, zabaw dla dzieci czy gier. Ośrodek ma prawo odmówić usług sprzątania przy obecności zwierzęcia w pokoju.
2. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości ośrodka.
4. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach Ośrodka i ich wyposażenia, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
5. Klucze do pokoi wydawane są w ilości 1 egzemplarz na pokój. Zalecane jest pozostawianie klucza w Recepcji Ośrodka. Zgubienie klucza wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 100 zł. Ww. kwota zostanie pobrana przed wydaniem następnego egzemplarza.
6. Na wyposażeniu pokoi znajduje się (sprzęt plażowy): parawan i koc plażowy, które można zabierać na plażę. Zabrania się wynoszenia z pokoi na plażę ręczników, które są własnością Ośrodka.
7. Rowery na terenie Ośrodka należy przechowywać w miejscu wyznaczonym przez pracownika Recepcji (stojak wolno stojący, bez zadaszenia w pobliżu wejścia do patio pawilonu A). Niedozwolone jest przechowywanie rowerów w pokojach Ośrodka oraz w częściach wspólnych (korytarze). Uszkodzenia spowodowane przez przechowywanie ich w miejscach nie dozwolonych będzie traktowane zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu.
Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Ośrodka.
Kierownictwo Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik”

powrót do góry

Ośrodek przyjazny dla rodziny

Z myślą o naszych najmłodszych Gościach przystosowaliśmy Ośrodek do obsługi rodzin z dziećmi.Teren ośrodka jest w całości ogrodzony z automatycznie zamykaną bramą wjazdową.
Nasza recepcja posiada:
- Aktualne telefony do najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, pediatry, ginekologa oraz pielęgniarki, aktualny kontakt do najbliższej apteki.
Nasz Ośrodek posiada:
- salę zabaw, w której w godzinach od 10:00 do 18:00 mogą przebywać
dzieci wraz z rodzicami,
- sala gastronomiczna wyposażona jest w krzesełka dla dzieci,
- wypożyczalnia rowerów oferuje 4 rowerki dla dzieci, oraz foteliki dla najmłodszych przy rowerach dla dorosłych.

powrót do góry

 
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01